close
تبلیغات در اینترنت
طرح راه اندازی نشریه تخصصی، در حوزه فرهنگ و هنر...
loading...

Comparative Education

جزئيات طرح پيشنهادی راه اندازی نشریه تخصصی، در حوزه فرهنگ و هنر. مقدمه: دستیابی به توسعه ای پایدار، مرهون برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر اصول بوده و حرکت بر اساس ارزش ها، شاخصه ای است که توسعه بنیادین، با آن ممکن می گردد. رصد، تدبیر و هدایت عرصه فرهنگ و هنر و قدم نهادن در مسیر اعتلای آن، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، گام هایی محکم و استوار و بصیرتی دین مدار و پرعیار می طلبد. هدایت سفینه فرهنگ، در دریای پرتلاطم جهان امروزی، رسالتی است بس خطیر و در این میان، یک رسانه پژوهشی، شیرازه کتاب…

محمدرضا باقرپور بازدید : 18 شنبه 21 مهر 1397 زمان : 10:45 نظرات ()

جزئيات طرح پيشنهادی راه اندازی نشریه تخصصی، در حوزه فرهنگ و هنر.

مقدمه:

دستیابی به توسعه ای پایدار، مرهون برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر اصول بوده و حرکت بر اساس ارزش ها، شاخصه ای است که توسعه بنیادین، با آن ممکن می گردد. رصد، تدبیر و هدایت عرصه فرهنگ و هنر و قدم نهادن در مسیر اعتلای آن، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، گام هایی محکم و استوار و بصیرتی دین مدار و پرعیار می طلبد. هدایت سفینه فرهنگ، در دریای پرتلاطم جهان امروزی، رسالتی است بس خطیر و در این میان، یک رسانه پژوهشی، شیرازه کتاب تمدن و فرهنگ بوده و در جای خود، از پراهمیت ترین مقوله ها جهت تعیین برنامه های راهبردی کاربردی و توسعه ای کشور و عاملی برای حرکت در مسیر تعالی و بالندگی است؛ لذا وجود یک نشریه تخصصیِ همراه با تدبر، تتبع، تعمق و تفحص و با قابلیت های بالقوه و توانمندی های منابع انسانی که هم در خود اداره کل متبوع و هم در بین اصحاب فرهنگ و هنر سراغ می رود، افق روشنی در تحقق چشم انداز آینده ایران اسلامی پدیدار خواهد نمود.

پيشينه و سابقه طرح:

به جز چند مورد نشریه تخصصی که به صورت غیرمنظم و جزئی، به مسایل محدودی از فرهنگ می پردازد و بیشتر، به مسایل سیاسی می پردازد تا مقوله فرهنگ و نیز نشریه هایی که به صورت مقطعی و به صورت ویژه نامه و به مناسبت رخدادها و مناسبت های خاص فرهنگی، به طور پراکنده، پیش از این، انتشار یافته اند و همچنین، فصلنامه ای با عنوان «نامه فرهنگ آذربایجان شرقی» که پیش از این و تحت نظارت اداره کل متبوع انتشار می یافت و اکنون منتشر نمی شود، نشریه تخصصی ای که به صورت منظم، در استان، چاپ و منتشر شود، وجود نداشته است.

اهميت و ضرورت طرح:

راه اندازی نشریه تخصصی، در حوزه فرهنگ و هنر، در استان آذربایجان شرقی، با هدف ورود اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشمندان فرهیخته و پژوهشگران در این عرصه و پرداختن تخصصی، به مقوله های فرهنگی و هنری و زیرمجموعه های آن، یکی از اولویت ها و ضرورت های فرهنگی استان بوده و زمینه راه اندازی چنین نشریه ای، به خصوص، با وجود و حضور نیروهای انسانی کیفی و کاربلدِ قابل توجهی در بیشتر حوزه های هنری و وجود و تنوع سبک های هنری در استان، ضروری به نظر می رسد؛ نبود چنین نشریه ای در استان، با چنین وضعیتی، کاملا محسوس و خلأیی، در بین سایر نشریه های محلی و استانی است. وجود نشریه تخصصی و پژوهشی در استان، علاوه بر جنبه آموزشی آن، برای اهالی فرهنگ و هنر و نیز بستری برای تبادل افکار، نقش مؤثری در ایجاد ارتباط بین اصحاب فرهنگ و هنر و نیز شناسایی صاحبان فرهنگی از ایجاد چنین کانال و ارتباطی و نیز پلی بین آنها و مسؤولان ارشد استانی است. راه اندازی نشریه تخصصی، با رویکردهای مختلف فرهنگی و هنری، می تواند اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مفیدی را به همراه داشته باشد که رفع منازعه و تعارض میان اصحاب فرهنگ و هنر، تنها یکی از عملکردهای مثبت وجود یک نشریه تخصصی در استان، محسوب می شود؛ چرا که بحث های نخبگان و صاحب نظران این عرصه، بعضاً تبدیل به مسأله پیچیده ای می شود که باعث فرصت سوزی هایی در این عرصه می شود و عاملی برای پرداختن به حاشیه و درواقع، قربانی شدن متن می شود. هم اکنون این تعارض ها را بعضاً در حوزه صدور مجوز کتاب و مجوز اکران فیلم ها و پروسه های مربوط به آنها مشاهده می کنیم که یکی از سازوکارهای مفید، برای حل این منازعات، ایجاد بستر و تریبونی آزاد، برای نقد و گفتمان اصحاب فرهنگ و هنر، در فضایی مثل نشریه تخصصی استانی است که راه اندازی چنین نشریه ای را ضروری تر می نماید.

با توجه با اینکه، گفتگو، یکی از راهکارهای مهم رفع منازعه است که طی آن و با مشارکت دادن افراد با ایده های مختلف و سهیم نمودن آنها و نقش قایل شدن برای آنها، این منازعه ها کاسته می شود و نشریه تخصصی هم جایی مطمئن برای این گفتگو است و با عنایت به اینکه نشریه های عمومی محلی و استانی، بیشتر برای عموم و کل اقشار مختلف جامعه بوده و از هر گروه عوام و خواص، مخاطب دارند و ناگزیر، مطالب به صورت تخصصی بیان نمی شود و حتی اگر به مسایل تخصصی هم پرداخت شود، با استقبال کمتری و صرفا از سوی خواص استقبال می شود، لذا در مجموع، چنین استنباط می شود که وجود حداقل یک نشریه تخصصی کیفی و غنی در محتوا در استان، ضروری به نظر می رسد تا کمکی باشد به توسعه و نشر بیشتر فرهنگ و هنر استانی، در کنار فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی.

اهداف كيفي:

اهداف و مأموریت های نشریه تخصصی مدنظر، از بخش های متعددی تشکیل شده است که می توان، به مهمترین آنها، به شرح زیر، اشاره کرد:

الف- سرمقاله(بیان خط مشی های نشریه تخصصی، مناسبت های فرهنگی و هنری رخ داده در استان، پیام های اصحاب فرهنگ و هنر و...)

ب- مقالات، شامل: انواع آموزشی - تخصصی و...

ج- گزارش(گزارش های فرهنگی، از جمله: جشنواره ها، بزرگداشت ها و امثال آن.

د- تریبون آزاد، شامل: نقد، خاطره، گفتمان و...

هـ - اخبار، شامل: خبرهای فرهنگی و هنری تمامی نهادها و سازمان های متولی امور فرهنگی استان.

و- مسابقه، شامل: انواع مسابقات فرهنگی و هنری.

ز- تازه های فرهنگی و هنری، شامل: تازه های کتاب، تازه های مطبوعات، آنهایی که مجوز چاپ گرفته اند و تازه های فیلم و تئاتر و امثال آن.   

اهداف کمی( مقدار ـ واحد شمارش):

با احتساب و در نظر داشتن تعداد تقریبی اصحاب فرهنگ و هنر در استان که یکی از استان های علاقه مند، به مسایل فرهنگی بوده و مخاطبان فرهنگی در آن بسیار است؛ اعم از کسانی که مستقیما و یا غیرمستقیما درگیر مسایل فرهنگی می باشند و نیز نهادهای متولی فرهنگی همراستا با اداره کل متبوع، همچون: شهرداری ها و نیز ائمه جمعه سراسر استان و نویسندگان و... و نیز با در نظر گرفتن جمعیت استان، تعداد هزار نسخه در مرحله اول، معقول به نظر می رسد که در مراحل بعدی، با دقت نظر در بازخورد و نظرسنجی در خوانندگان و مشاهده بازخورد آن، این تعداد قابل افزایش خواهد بود. 

موانع و راهكارهاي پيشنهادي رفع آن در اجراي طرح:‌

تأمین اعتبار مالی و جذب مشارکت مالی، برای استمرار چاپ و نشر چنین نشریه ای، از اولویت و دغدغه های اصلی است که با جذب حمایت سازمان های فرهنگی و هنری، همچون شهرداری ها و بخش معاونت فرهنگی هنری و اجتماعی آن و نیز سایر نهادهای هم عرض با اداره متبوع، همچون: حوزه هنری استان، اوقاف، بخش فرهنگی استانداری و امثال آن و همچنین از طریق اعتبارات استانی و ملی و نیز از طریق مشاركت مردمي، خيرين و نهادهاي مردمي، می توان کمک گرفت و مشکل مالی چاپ نشریه تخصصی را تأمین و حل کرد.

انتخاب سياست هاي اجرايي (راهكار):

معرفی افراد صاحب نظر، در حوزه فرهنگ و هنر، از سوی کمیته فرهنگی و با همیاری سایر کمیته های همتراز و همگن و جلب مشارکت نزدیک آنها، از طرق مختلف، اعم از: مصاحبه، جذب مقالات تخصصی و...

تكاليف مجريان و همكاران طرح(اشخاص حقوقي و حقيقي):

وظايف و اختيارات مديرمسؤول: انجام تشريفات قانوني نشر نشريات، تنظيم و پيشنهاد بودجه سالیانه، تدوين نظامات و دستورالعمل‌هاي داخلي و صورت حساب‌هاي مالي، حفظ اموال و دارايي نشريه، عزل و نصب كارکنان اداري و مالي، مدير داخلي، سردبير و اعضاي هيأت تحريريه، اداي ديون و پيگري دريافت مطالبات نشريه، انعقاد هرگونه قرار داد موافقتنامه مربوط به امور نشريه با شركت‌ها، بانك‌ها، ادارات دولتي، نهادهاي انقلابي‌، خبرگزاري‌ها، مؤسسات و اشخاص و نظاير آنها، خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غير منقول و خدمات مورد احتياج نشريه و همچنين انجام هر گونه معامله و معاوضه در چهارچوب مقررات مالي و معاملاتي مصوب و به طوركلي، هر نوع اقدام لازم جهت اداره نشريه به جز وظايفي كه در صلاحيت سردبير و هيأت تحريريه است. مدیرکل اداره متبوع، می تواند به عنوان مدیرمسؤول نشریه انتخاب شود.

وظايف و اختيارات سردبير: تهيه و انتخاب و تدوين محتواي نشريه، بر پايه خط مشي و روشي كه كميسيون بررسي نشريات علمي كشور و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي مشخص مي‌نمايد، عزل و نصب كاركنان فني و هنري. ضمنا، سردبير مسؤوليت مندرجات نشريه را هم خواهد داشت.

سردبير، نماينده قانوني نشريه، در رابطه با مندرجات نشريه است؛ تعيين ارزش فرهنگي نشريات، همچنین خدمات و ميزان آن با سردبیر می باشد؛ سردبير، در مقابل هيأت تحريريه و مديرمسؤول مسؤوليت دارد؛ سردبير و هيأت تحريريه، موظف به رعايت مقررات و قوانين مطبوعاتي كشور مي‌باشد.

وظايف و اختيارات هيأت تحريريه: رسيدگي و پيشنهاد خط مشي علمي و تحقيقي نشريه به سردبير و مديرمسؤول، رسيدگي ‌و پيشنهاد توسعه و بهبود تشكيلات نشريه و سازمان ‌و اداري ‌آن، به مديرمسؤول، رسيدگي و پيشنهاد بودجه سالیانه نشريه و رسيدگي و پيشنهاد مقررات استخدامي هيأت تحريريه و كاركنان فني و هنري به مديرمسؤول، رسيدگي به مقررات ‌مالي و معاملات‌ نشريه كه از طرف مديرمسؤول يا مدير داخلي پيشنهاد مي‌شود، پيشنهاد نصب و عزل مدير داخلي يا اعضاي هيأت تحريريه به مديرمسؤول بر اساس ضوابط كميسيون بررسي نشريات تخصصی كشور، پيشنهاد انتشار نشريه جديد و يا تغيير تيراژ و زمان انتشار در حال نشر، رسيدگي به اموري كه از طرف مديرمسؤول، سردبير يا مدير داخلي براي تصويب يا اظهارنظر در هيأت تحريريه مطرح مي‌شود، رسيدگي و پيشنهاد مقالات تخصصي ‌و ‌فرهنگی هنری ‌ و ‌تحقيقي كه براي چاپ در مجله پيشنهاد مي‌شود.

وظايف و اختيارات مدير داخلي: تشكيل منظم جلسات هيأت تحريريه با هماهنگي و حضور مديرمسؤول و سردبير، طبق آيين‌نامه داخلي كه به تصويب هيأت تحريريه رسيده است، دريافت مقالات و ارسال پاسخ هيأت تحريريه يا سردبير براي نويسندگان، ارسال مطالعات تصويب شده به طور منظم و براساس برنامه زمانبندي شده، براي تایپ چاپخانه، توزيع نشريات، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي تصويب شده توسط مديرمسؤول، رسيدگي به حساب‌هاي مالي نشريه، اعم از مشتركان و متفرقه و گزارش منظم آن با مديرمسؤول، نظارت بر امور داخلي نشريه و اداره كاركنان فني، هنري، مالي، اداري و خدماتي به نحوي كه هيچگونه تأخير و يا بي نظمي در كار نشريه نباشد، پاسخ نامه، صدور گواهي و تأمين ارتباطات بين نشريه با سايران با نظر مديرمسؤول، تنظيم آمار دقيق از تعداد نشريات چاپ شده در هر شماره و تعداد نشريات اهدایی یا فروش رفته و برگشتي كه بيانگر جايگاه نشريه در جامعه فرهنگی و هنری باشد. براي بازخورد و سنجش جایگاه نشریه تخصصی، سنجش افكار و نظرخواهي از مردم درباره نشريه و پيشنهاد راه‌حل‌هاي اصلاحي به مديرمسؤول، سردبير و هيأت تحريريه، ساير وظايفي كه بنا به تشخيص مديرمسؤول به وي محول خواهد شد.

روش اجراي طرح(تأمين اعتبار،‌ فرآيند انجام كار و...):

چاپ و دوام و انتشار یک نشریه تخصصی در درازمدت، نیازمند به مدیریت، سازماندهی و طراحی بر اساس اصل مربوط به آن است؛ وجود یک مدیرمسؤول توانا، در رأس کار و بخش های مختلف، از جمله: هیأت تحریریه، ویرایش، صفحه بندی، طراحی، عکاسی و نظارت کامل بر روند آن، از مرحله پیش نویسی تا مرحله نهایی چاپ و توزیع، از ملزومات اجرای طرح است. تأمین مالی، می تواند از طریق نهادهای فرهنگی، مشارکت های مردمی، بخش های خصوصی و... عملی گردد؛ فرایند چاپ توسط یکی از چاپخانه داران فعال و مجهز استان، به انجام خواهد رسید. برآورد هزینه برای این نشریه به صورت فصلنامه، با در نظر گرفتن حق الزحمه عوامل اجرایی، در هر شماره، 20 میلیون تومان و در طول سال، 800،000،000 ریال خواهد بود. همچنین، برای این نشریـه و جذب مقـالات و ارتباط مستمر با اصحاب فرهنگ و هنر، می توان سایت مستقلی، طراحی و در نظر گرفت.

مجری طرح:

کلیه امور مربوط به راه اندازی و چاپ و نشر چنین نشریه ای را می توان به بخش خصوصی و ترجیحاً، مؤسسات فرهنگی و هنری با رویکرد پژوهشی واگذار کرد و اداره کل متبوع صرفا می تواند نظارت آن را عهده دار باشد.


* طرح ارائه شده مذکور، نمونه و پیش نویسپيشنهادی راه اندازی نشریه تخصصی، در حوزه فرهنگ و هنر، برای مطالعه و استفاده دانشجویان رشته های مرتبط، کارمندان، استادان، فعالان حوزه فرهنگ و هنر، روزنامه نگاران و... می باشد. 


جدول مشخصات عوامل نشریه

نام و نام خانوادگي

مقطع و رشته تحصيلي

زمينه فعاليت

مسؤوليت در نشریه

 

 

 

صاحب امتیاز

 

 

 

مدیر مسؤول

 

 

 

سردبیر

 

 

 

مدیر اجرایی

 

 

 

ویراستار فارسی

 

 

 

ویراستار انگلیسی

 

 

 

طراح جلد

 

 

 

صفحه آراء

 

 

 

عضو هیأت تحریریه

 

 

 

عضو هیأت تحریریه

 

 

 

عضو هیأت تحریریه

 

 

 

عضو هیأت تحریریه

 

 

 

عضو هیأت تحریریه

برچسب ها نشریه تخصصی , فرهنگ , هنر ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
(در مورد موضوعات مربوط به تعليم و تربيت.)(استفاده از مطالب، در جایی دیگر، منوط به درج نام نویسنده و مترجم است.)(پروفایل مدیر وبلاگ: نام و نام خانوادگی: محمدرضا باقرپور.)ایمیل خصوصی: hannaneh7@yahoo.com* tameshk.arasbaran@yahoo.com *hannaneh7.hannaneh7@gmail.com laylalalaylaylalalaylaylalay@gmail.com*(سطح تحصیلات: کارشناسی ارشد.)(علاقه: تمشك وحشي قرمز تيره و بنفش جنگل هاي ارسباران.) شماره های تماس، با وبلاگ: *09141260189*09143006168* شماره اصلی و User name فضای مجازی: 09143006168 @laylalalaylaylalalaylaylalay
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • مطالب
  لینک دوستان
 • پرتال امام خمینی(ره)
 • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
 • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
 • دکتر شریعتی
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران
 • مرکز تحقیقات استراتژیک
 • مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
 • اهل قلم
 • موفقیت
 • دانشجو
 • پایگاه اطلاع رسانی آناج
 • باشگاه خبرنگاران جوان
 • بزرگتــرین بانـک مقــالات علـوم اسـلامی و انســانی(پایگاه مجلات تخصصی نور)
 • نی نی
 • دانشگاه پیام نور
 • انجمن متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی استان آذربایجان شرقی
 • خبرآنلاین
 • لینک زن
 • سیستم جامع دانشگاهی گلستان
 • سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور
 • مجله اینترنتی زن روز
 • رضوي
 • مرکز مطالعات ژاپن
 • سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • مجله روان شناسي و علوم تربيتي
 • ميگنا(معلم يك گنجينه ناب است.)
 • ایسنا
 • دکتر الهی قمشه ای
 • خبرگزاری مهر
 • فارس
 • خبرگزاری دانشجو
 • خبرگزاری صدا و سیما
 • آفتاب
 • فرهنگستان هنر
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • کودکان
 • استاد مطهری
 • ایرنا
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  دیدگاه کلی جناب عالی، نسبت به این وبلاگ، چه گونه است؟


  داستانک ها، تا چه حد، مورد پسند جناب عالی است؟

  آيا جناب عالي، با استمرار اين وبلاگ، با اين شيوه، موافق مي باشيد؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 557
 • کل نظرات : 81
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 29
 • آی پی دیروز : 27
 • بازدید امروز : 73
 • باردید دیروز : 113
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 381
 • بازدید ماه : 1,078
 • بازدید سال : 13,936
 • بازدید کلی : 75,391